Сведения об авторе

Титова Юлия Михайловна (1987 г.р.) — аспирант, ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси».
Адрес: 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, проспект Мира 1-14.
E-mail: ymt_info@mail.ru
тел.: +375-295-45-59-17